جستجو
3 اقلام در گرید 4 اقلام در گرید لیست

روغن کلاله طلایی 1800

روغن ذرت 1800 سی سی کلاله طلایی

چسب Z6

چسب پایه نشاسته اصلاح شده با DS ( 25-55% w/w )

روغن ذرت کلاله 900

روغن ذرت کلاله 900

نشاسته خوراکی

نشاسته خوراکی ذرت ،یکی از محصولات اصلی گلوکوزان است که در صنایع غذایی مختلف مصرف دارد .

کنجاله جرم ذرت

پس از روغن گيري از جرم ذرت از طريق فشردن آن كنجاله ذرت باقي مي ماند .