Persian
هیچ محصولی در سبد سفارش شما وجود ندارد.
جستجو

شربت ذرت با فروکتوز بالا(42%)

0 تومان
شربت HFCS 42 از طریق عبور شربت دکستروز از یک میان ستون پک شده با آنزیم گلوکز ایزومراز (تثبیت شده روی ذرات رزین) تحت شرایط شیمیایی خاص تولید می شود.
+ -
مشخصات محصولات
آنالیز فیزیکو شیمیایی
 • رنگ (ICUMSA) حداکثر 20
 • بریکس % حد اقل 69
 • ماده خشک تام (گرم در 100 گرم) حد اقل 70.5
 • pH 3.3-4.5
 • SO2 (ppm) حد اکثر 3
 • خاکسترسولفاته % حد اکثر 0.1
 • HMF (ppm) حداکثر 75
 • هدایت الکتریکی(µS/cm) حد اکثر 70
 • فروکتوز % حد اقل 42
 • گلوکز % حد اکثر 55
آنالیز میکروبی
 • باکتری های مزوفیل هوازی ( در گرم) حد اکثر 20
 • کپک و مخمر( در گرم ) 10
آلاینده های فلزی
 • سرب (ppm) حداکثر 0.1
 • آرسنیک (ppm) حداکثر 1.0
توضیحات

شربت HFCS 42 از طریق عبور شربت دکستروز از یک میان ستون پک شده با آنزیم گلوکز ایزومراز (تثبیت شده روی ذرات رزین) تحت شرایط شیمیایی خاص تولید می شود. این شربتها دارای مقادیر فروکتوز، گلوکز و مالتوز به ترتیب 42، 55 و 3 درصد می باشند.

مشخصات محصولات
رنگ (ICUMSA) حداکثر 20
بریکس % حد اقل 69
ماده خشک تام (گرم در 100 گرم) حد اقل 70.5
pH 3.3-4.5
SO2 (ppm) حد اکثر 3
خاکسترسولفاته % حد اکثر 0.1
HMF (ppm) حداکثر 75
هدایت الکتریکی(µS/cm) حد اکثر 70
فروکتوز % حد اقل 42
گلوکز % حد اکثر 55
سرب (ppm) حداکثر 0.1
آرسنیک (ppm) حداکثر 1.0
باکتری های مزوفیل هوازی ( در گرم) حد اکثر 20
کپک و مخمر( در گرم ) 10

پشتیبانی واتساپ