Persian
هیچ محصولی در سبد سفارش شما وجود ندارد.
جستجو

شربت ذرت با فروکتوز بالا(55%)

0 تومان
شربت HFCS 55 از طریق تکنولوژی پیچیده و مدرن کروماتوگرافی به نام SMB (Simulated moving bed) از شربتهای HFCS 42 تولید می شود.
+ -
مشخصات محصولات
آنالیز فیزیکو شیمیایی
 • رنگ (ICUMSA) حداکثر 20
 • بریکس % حداقل 74%
 • ماده خشک تام (گرم در 100 گرم) حداقل 75.5
 • pH 3.3-4.5
 • SO2 (ppm) حد اکثر 3
 • خاکسترسولفاته % حداکثر 0.1
 • HMF (ppm) حداکثر 75
 • فروکتوز % حداقل 55
 • گلوکز % حد اکثر 42
آنالیز میکروبی
 • باکتری های مزوفیل هوازی ( در گرم) حد اکثر 20
 • کپک و مخمر( در گرم ) 10
آلاینده های فلزی
 • سرب (ppm) حداکثر 0.1
 • آرسنیک (ppm) حداکثر 1.0
توضیحات

شربت HFCS 55 از طریق تکنولوژی پیچیده و مدرن کروماتوگرافی به نام SMB (Simulated moving bed) از شربتهای HFCS 42 تولید می شود. این محصول دارای پروفایل قندی شامل فروکتوز، گلوکز و مالتوز با ترکیب درصدهای 55، 42 و 3 درصد می باشد.

مشخصات محصولات
رنگ (ICUMSA) حداکثر 20
بریکس % حداقل 74%
ماده خشک تام (گرم در 100 گرم) حداقل 75.5
pH 3.3-4.5
SO2 (ppm) حد اکثر 3
خاکسترسولفاته % حداکثر 0.1
HMF (ppm) حداکثر 75
فروکتوز % حداقل 55
گلوکز % حد اکثر 42
سرب (ppm) حداکثر 0.1
آرسنیک (ppm) حداکثر 1.0
باکتری های مزوفیل هوازی ( در گرم) حد اکثر 20
کپک و مخمر( در گرم ) 10

پشتیبانی واتساپ