Search

خط مشی شرکت گلوکزان

تاریخ بازنگری : 1402/7/20

شركت گلوكزان به عنوان توليد كننده محصو لات استحصالى از ذرت در ايران ، خود را متعهد مى داند تا آن دسته از نيازهاى جامعه را که بر عهده دارد، با کیفیت مطلوب و مورد پذیرش مصرف كنندگان با حفظ ايمنی و سلامت غذایی تولید نماید . هدف ما جلب رضایت مشتریان با نگاه بر كيفيت و ايمنى در زنجيره توليد روغن ذرت ومحصول فروكتوز وايجاد جايگاه برتر در بازارهای جهانی بر اساس تحقق اهداف ذيل است :

١- افزایش تولید با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و بهره گیری از تجارب سایر سازمانهای مشابه خارجی

٢- استفاده از مواد اولیه و تجهیزات و دستگاههای مناسب و روشهای نوین حفظ و نگهداری تجهیزات

٣- حفظ و ار تقاء کیفیت محصولات تولیدی با توجه به نیازهای مشتریان و خواسته های بازار

۴- کاهش منابع انرژی مصرفی با رعایت اصول و ایجاد استاندارد سازی در فرایندها

۵- استفاده مجدد از منابع آب موجود در سازمان با رعایت اصول بازیافت در چرخه توليد

۶- افزایش بهره وری تولید با بکار گیری نیروی انسانی كار آمد و با انگيزه از طريق جلب مشاركت
    آنان وآموزش مستمر نیروی انسانی در حفظ ایمنی و بهداشت محصولات تولیدی

٧- گسترش بازار های هدف و عرضه محصولات قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی

٨- ار تباط مستمر با مشتریان و بکار گیری نظرات اصلاحی آنان و ار تقاء سطح رضایت آنان

٩- رعایت کلیه الزامات و استاندارد های ملی و بین المللی به منظور افزایش كیفیت محصولات

١٠-تولید و ارائه محصولات نوین در قالب طرحهای تحقیق و توسعه با توجه به خواسته های مشتریان جدید و نيازبازار

١١-تولید کلیه محصولات غذایی به دور از هر گونە آلایندە های فیزیکی، شیمیایی و میكروبى همراه با رعايت اصول بهداشتی

١٢-تحت کنترل قرار دادن هر گونه مخاطره در هر بخش از زنجیره غذا

١٣-توسعه تحقیقات کاربردی به منظور افزایش سطح کیفیت محصولات و توسعه سازمان

مديريت ارشد سازمان جهت رسيدن به اهداف فوق ، و با ايجاد ارتباطات برون ودرون سازمانى مناسب اقدام به استقرار سيستم مديريت كيفيت براساس استاندارد 2015 :9001 ISO را براى تمامى محصولات توليدى ونيز سيستم مديريت ایمنى و سلامت مواد غذايى را بر اساس استاندارد 2018 :22000 ISO وHACCP ودريافت كواهينامه GMP را برای تولید و بسته بندی محصول روغن و محصول فروکتوز مایع به عنوان راهبردهای کاری خود مد نظر داشته و آنها را اجرا مى نمايد .

همچنين بهبود مستمر كيفيت و حصول اثر بخشى بر اساس الزامات سيستم مديريت كيفيت ونيز سيستم مديريت ايمنى و سلامت مواد غذايى مد نظر بوده واز جمله موارد رسيدن به اصول واهداف تعريف شده مى باشد .

 مدیر عامل    

    دکتر محمد بهرو

 

پشتیبانی واتساپ